AldNoah.Zero

Cảm giác sau khi xem bộ này xong của mình là… Code Geass phiên bản nhẹ nhàng, chuyên dành cho các fan Mecha. Xét trên phương diện tâm lý nhân vật: Bên Vers thì có bá tước Saazbaum và Slaine Troyard là tỏa sáng, kém sáng hơn một chút nhưng thôi cũng có chỗ đứng là cô công [...]